ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה

  • מושר בלחן מסורת: אשכנזים : רוסיה - ליובויץ'
ופרצת ימה וקדמה
צפונה ונגבה
ופרצת צפונה ונגבה
אהה, אהה...

ופרצת ופרצת
ימה וקדמה
צפונה ונגבה.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00