קולנו תשמע ותחון

  • מלחין: כץ שלום
  • מושר בלחן מסורת: אשכנזים
קולנו תשמע ותחון / ואל תטשנו ביד אויבינו למחות את שמנו / זכור אשר נשבעת לאבותינו / ככוכבי השמים ארבה את זרעכם / ועתה נשארנו מעט מהרבה:
ובכל זאת שמך לא שכחנו / נא אל תשכחנו:
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00