ברוך אלהינו שבראנו לכבודו

  • מושר בלחן מסורת: אשכנזים : מזרח
ברוך הוא אלוהינו
שבראנו לכבודו.

ונתן לנו תורת אמת
וחיי עולם נטע בתוכנו.

וחיי עולם נטע
נטע בתוכנו.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00