רבונו של עולם לולי חטאינו ופשעינו

  • מושר בלחן מסורת: אשכנזים
ריבונו של עולם, לולי חטאינו ופשעינו, לא היינו בושים ונכלמים, ועל מה היינו מתוודים, כי אי אפשר לו לאדם לבקש על חטא והוא לא חטא: ולא ייוודע עוז רחמיך אלא בהעבירך חטאות יראיך:
ולא על עצמי בלבד אני מתודה .כי אם בעדי ובעד כל קהליך:
יהי רצון מלפניך השם אלהינו ואלהי אבותינו שתסלח ותמחול לנו על כל עונותינו ופשעינו ותכפר לנו על כל חטאתינו:
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00