השיר "מי רוכב על מי" נכלל בתוכנית השישית של להקת פיקוד הצפון "נעלה צפונה" משנת 1958.

מי רוכב על מי

השיר "מי רוכב על מי" נכלל בתוכנית השישית של להקת פיקוד הצפון "נעלה צפונה" משנת 1958.
כשבא אלברטו לצבא - כן, המפקד!
ישבו עליו ברכיבה - כן, המפקד!
אלברטו על גחון זחל,
אחד סמל ישב מעל,
והמטכ"ל מעל, מעל - כן, המפקד!

סח אלברטו: "זה איום!
הצבא זה גיהינום!
ודופקים פה, חי-שמים,
דווקא את המרוקאים!"

אז בא רחמיאל לצבא - כן המפקד!
ושוב החלה רכיבה - כן, המפקד!
רחמיאל על גחון זחל,
אלברטו התיישב מעל,
והסמל מעל, מעל - כן המפקד!

סח רחמיאל: "זה איום!
הצבא זה גיהינום!
ודופקים פה, חי-שמים,
דווקא את הגליציאים!"

אז בא מושיקו לצבא - כן המפקד!
ושוב החלה רכיבה - כן, המפקד!
מושיקו על גחון זחל,
רחמיאל התיישב מעל,
וגם אלברט מעל, מעל - כן המפקד!

סח מושיקו: "זה איום!
הצבא זה גיהינום!
ודופקים פה, חי-שמים,
רק את הסלוניקאים!"

אז בא ג'ובי לצבא - כן המפקד!
ושוב החלה רכיבה - כן, המפקד!
וג'וני על גחון זחל,
מושיקו התיישב מעל,
וגם רחמי'ל מעל, מעל,
וגם אלברט מעל, מעל - כן המפקד!

סח אז ג'וני: "זה איום!
הצבא זה גיהינום!
ודופקים פה, חי-שמים,
רק את האמריקאים!"
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00