השיר "הדוגרת" נכלל בקובץ "שירים מכנרת" - קובץ שיריה הראשון של נעמי שמר שנכתב בין השנים 1951-1952 בעבור ילדי קבוצת כנרת.

הדוגרת

השיר "הדוגרת" נכלל בקובץ "שירים מכנרת" - קובץ שיריה הראשון של נעמי שמר שנכתב בין השנים 1951-1952 בעבור ילדי קבוצת כנרת.
דוגרת לנו לבנה
בלול שלנו בפינה
על ביצים יושבת היא
מחשבות חושבת היא
איך

איך יצאו מן הביצים
אפרוחים מציצים
צייצים
צייצים
צייצים
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00