על ראש שמחתי

על ראש שמחתי
ענדתי זר,
זר פרחי שדה,
עם קוץ אחד או שניים.

יצאה שמחתי
לחולל בחוצות,
ברגל יחפה
בתוך הצהרים.

תפסוה השומרים
הסובבים בעיר,
מה את רוקדת ככה,
ועל מה יצהל קולך?
מוטב שתשירי שירי מחאה,
זה מה שהולך עכשיו,
זה מה שהולך.

אמרה שמחתי
אני ארקוד וארקוד,
עם זר פרחי שדה
וקוץ אחד או שניים
כי השמחה שלי
היא המחאה שלי,
ברגל יחפה
בתוך הצהרים.

אמרה שמחתי
אני אשיר וארקוד,
עד צאת נשמתי
כי השמחה שלי
היא המחאה שלי
והיא כוחי האמיתי.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00