השיר "בא הגדוד" נכלל בתוכנית החמישית של להקת פקוד המרכז "פשיטה בכפר" משנת 1956. בהמשך הועלה בתיאטרון "האוהל" בתור המחזה "חמש חמש".

בא הגדוד

השיר "בא הגדוד" נכלל בתוכנית החמישית של להקת פקוד המרכז "פשיטה בכפר" משנת 1956. בהמשך הועלה בתיאטרון "האוהל" בתור המחזה "חמש חמש".
בא הגדוד אל המושב!
- באנו אל המושב!
יך הגדוד באלפיו,
ונריע עד אין קץ!

במדים אין כל הבדל!
- בטח אין כל הבדל!
גם טוראי גם סרן אל -
לבנו נאמץ!

ירקוד איכר
כפוף הגב,
וזוגתו
תמחא לו כף,

גם אשכולית
מראש ענף
צוחקת בפרדס,
ה - ה!
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00