והופ יצאנו לדרך קדימה אל המערות

ו - הופ! יצאנו לדרך
קדימה - אל המערות,
אל היערות,
כולנו יחד - הי!
אין לנו פחד
קדימה, ובאומץ לב
בומס - נשכיב את האויב.

פלשנו כבר אל המטע-טע-טע...
זחלנו חרש על ארבע-בע-בע...
נטוס בעגלה-לה-לה - לחירבה!
סיסמתנו פה אחד -
שמונה בעקבות אחד!

ושוב יצאנו לדרך,
קדימה - קפוץ אל הנהר!
רוץ אל ראש ההר!
כולנו יחד - הי!
אין לנו פחד,
קדימה, ומראש התל
בומס - נפיל את המרגל.


פלשנו כבר אל הגינה-נה-נה...
פרצנו כבר אל הביקתה-תה-תה...
ירינו במקלע-לע-לע - לחירבה.
סיסמתנו פה אחד -
שמונה בעקבות אחד!

קדימה - ובקרב קצר
תפוס את המיבצר!
כולנו יחד - הי!
אין לנו פחד,
קדימה - ובביטחון!
בומס - נביא הניצחון!

תפסנו כבר את המפה-פה פה...
טיפסנו כבר על עץ התות-טו-טו.
נפרוץ בצהלה-לה-לה - לחירבה!
סיסמתנו פה אחד -
שמונה בעקבות אחד!
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00