בשבילי בשבילך

העולם יפה כחול,
בשבילי בשבילך.
הפרחים על המשעול,
בשבילי בשבילך.
נא לקטוף מבלי לשאול,
זה שלי, זה שלך.
יש מי שדואג לכל,
בשבילי בשבילך.

יש שדואגים לכל,
בשבילי בשבילך.
הם יודעים היטב לשקול,
בשבילי בשבילך.
הם שומרים על השלטון,
בשבילי בשבילך.
להם יש מאה מגטון,
בשבילי בשבילך.

להם יש מאה מגטון,
בשבילי בשבילך.
הם שומעים על השלטון,
בשבילי בשבילך.
הם יוצאים למלחמה,
בשבילי בשבילך.
ומוסרים את הנשמה,
את שלי, את שלך.

הם מוסרים את הנשמה,
את שלי, את שלך.
יש להם מספיק חכמה,
בשבילי בשבילך.
הם בונים את הטילים,
בשבילי בשבילך.
ובונים בתי חולים,
בשבילי בשבילך.

הם ודאי יודעים מה טוב,
בשבילי בשבילך.
הם חושבים כבר על הסוף,
בשבילי בשבילך.
הם שומרים על העמים,
בשבילי בשבילך.
ידאגו גם ליתומים,
לשלי ושלך.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00