שמש בשמים סופה על המדבר והרוח שורקת

שמש בשמיים
סופה על המדבר
והרוח שורקת
לא טל ולא מטר
רוח רק הביא לך אבק אפור אפור
ואנחנו הבאנו, הבאנו לך מזמור

שמש בשמיים
ירדה על המדבר
והלילה הגיע
היום יחזור מחר
לילה רק הביא לך
הביא לך את השחור
ואנחנו הבאנו
הבאנו לך מזמור
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00