שמונים המכשפות באשקלון

אמרו לו, לרבי שמעון בן-שטח!
"שמונים מכשפות שוכנות באשקלון.
שמונים מכשפות שוכנות לבטח,
ובלילות, באפלה,
מצד חולות הים,
שומעים לפתע יללה
המקפיאה כל דם:
'אוּגוּלוּ-בוּהוּ-בוּהוּ-בוּהוּ!'"
שמונים, שמונים, שמונים מכשפות
במערה באשקלון.

אסף לו אז רבי שמעון בן-שטח
שמונים בחורים עזים וחסונים.
הסתיר את כולם סביב לפתח,
והוא, לבוש כמכשפה,
קרב למערה
ועל הדלת הוא דפק
ובקול דקיק קרא:
"אוּגוּלוּ-בוּהוּ-בוּהוּ-בוּהוּ!
שמונים, שמונים, שמונים מכשפות,
פתחנה חיש לאחותכן!"

אמרו לו המכשפות: "סגור הפתח!
רק העובר מבחן נכנס למערה!"
אמר להן רבי שמעון בן-שטח:
"הראינה לי מה כוחכן
במעשי כשפים,
ואנכי אראה לכן
כשפים יותר יפים."
"אוּגוּלוּ-בוּהוּ-בוּהוּ-בוּהוּ!"
שמונים, שמונים,
שמונים מכשפות
חיש נעורו למבחן!

אחת המכשפות בקול הרעידה –
ירדו ממרום שמונים כדי-שכר.
שנייה שמונים כיכרות בשר הורידה.
אולם שמעון להן השיב:
"אם את קולי ארים –
מיד יגיחו מסביב
שמונים בחורים!
אוּגוּלוּ-בוּהוּ-בוּהוּ-בוּהוּ!"
שמונים, שמונים, שמונים בחורים
אז יצאו ממחבואם.

יצאו המכשפות מתוך הפתח
ועם הבחורים פצחו במחול זוגות.
אך פתע, לצו שמעון בן-שטח,
הניף כל בן את בת זוגו
וכל קסמה עבר.
אותה תלו בראש עמוד
באמצע הכיכר.
"אוּגוּלוּ-בוּהוּ-בוּהוּ-בוּהוּ!"
שמונים, שמונים, שמונים מכשפות
כך נתלו באשקלון.


מאז ימי רבי שמעון בן-שטח
שמונים העמודים עמדו באשקלון.
כיום אמנם הם נעלמו לפתע;
אך תמצאם ללא כישוף,
ממש על נקלה,
בגינתו של רב-אלוף
הגר בצהלה.
"אוּגוּלוּ-בוּהוּ-בוּהוּ-בוּהוּ!"
שמונים, שמונים, שמונים עמודים
בגינה בצהלה.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00