תשאלי ירושלים

בה בה בה בה בה
באנו הנה ברגליים
תשאלי ירושלים
מה שלומנו בבקעה.

– מה מה מה
מה נשמע שם בבקעה?
– טוב, תודה! תודה רבה!
השדות הוריקו בה.

בה בה בה בה בה
באנו הנה ברגליים
תשאלי ירושלים
מה שלומנו בגדה.

– דה דו – דו דו – דו דו – דה
מה נשמע שם בגדה?
– תבקרי, תודה רבה,
מי שבא – ברוך הבא.

בה בה בה בה בה
באנו הנה ברגליים
תשאלי ירושלים
מה שלומנו בתעלה?

– לה – לה לי – לה לי – לה לה
מה נשמע בתעלה?
– טוב, תודה, תודה רבה,
טוב משהחופש בא.

בא בא בא בא
באנו הנה ברגליים
תשאלי ירושלים
מה נשמע בבית, מה?

– מה – מי מה – מי מה – מי מה
מה נשמע בבית, מה?
– מה בבית? הו הו הו
כבר שכחנו איפה הוא.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00