מתוך "אופנבך בתל-אביב", תכנית של התאטרון הסאטירי "לי-לה-לו", 1950.

מה זה נפט

מתוך "אופנבך בתל-אביב", תכנית של התאטרון הסאטירי "לי-לה-לו", 1950.
מה זה נפט? אל תשאל אותי מה זאת
זה כתוב בעיתון מון עמי
נפט זה הון ובסיסים כלומר בזות
ומירוץ לשלטון עולמי

מילת נפט אם תאמרו בפרהסיה
זה מזכיר לכל איש אות-באות
אינטרסים, אימפריות, קונצסיה
סיבוכים, ועידות, מלחמות

ואמנם זה נכון אך לא זה העיקר
לא ולא מון עמי היקר

נפט הוא לא רק אינטרסים
וסנטים וקונגרסים
לא רק שבר עצמות
בין גושי מעצמות
נפט הוא גם תמונה מוכרת
עגלה קטנה עם פרד
ועם ברז מהופך
המטפטף אל תוך הפח
זהו זהו מון עמי
מי בתור, מי ומי?

לא רק לסכסוכי דיפלומטיה
הוא נוצר זה הנפט, סה קומ'סה
אלא גם לחימום האמבטיה
ןלפיילה ולדוד הכביסה

מייחסים לו שלטון והגמוניה
אך בעצם - עובדה מפליאה -
הוא נוצר לבשל מקרונים
ולהדליק בו את הפתילייה

פתילייה במטבח האפל והצר
בשבילה בשבילה הוא נוצר

בעיתון ובעצרת
היא אפילו לא נזכרת
אבל יש לה מון עמי
יש לך ערך עולמי

כי הנפט הוא דמות מוכרת,
עגלה קטנה עם ורד,
ועם ברז מהופך -
המטפטף אל תוך הפח,
זהו, זהו 'מונאמי',
מי בתור, מי ומי?

על עמים ואימפריות אנד-קומפ'
קם הנפט אך בעצם, חביב,
הוא ראוי רק לפרימוס עם פומפה
בלי שום פומפה אחרת סביב

מקומו במטבח לתפארת
והיו רוב צרות נפסקות
לו במקום להרתיח אימפריות
הוא הרתיח מרק ירקות

יען זה תפקידו היחיד הקטון
אך על זה אין מילה בעיתון

כי אומרים: הנפט הוא מלך
על עמים, על עיר, על פלך
וצרות יש, אח יקר,
כי לא זהו העיקר
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00