מי בונה ירושלים

מי בונה בירושלים?
ישראל
מי עובד בתום כפיים?
ישראל
מי רוקד עד לב שמים?
ישראל
ישראל, ישראל ייבנה וייגאל,
יגאל.
ככה, ככה, ככה, ככה בנה!

לך נשבענו אימונים
ארצנו הקדושה,
בך נבנה ובך נקים
מולדת חדשה.
ככה, ככה, ככה, ככה בנה!
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00