סנוניות הגיחו מן הניר

סנוניות -
הגיחו מן הניר,
סנוניות -
הגיעו אל העיר,
ירדו מן השמיים
בתחנת ביניים,
סנוניות, סנוניות...

אור שמש ומרחב
עם טיפ טיפה של סתיו,
הביא לגאיות ענן של סנוניות.

סנוניות -
פלשו אל השדרה,
סנוניות -
למדו אנקור שירה,
דרכון כנף הציגו,
אשרת כניסה השיגו,
סנוניות, סנוניות...
פזמון...

סנוניות -
אספו את הכלים,
סנוניות -
הפסידו לאקלים,
שהו ימים חדשיים
חזרו אל השמיים,
סנוניות, סנוניות...

אור שמש ומרחב,
עם טיפ טיפה של סתיו,
יחזיר לגאיות ענן של סנוניות...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00