הנערות קלות רגלים

הנערות כולן קלות רגליים
כצביות שבהרים
כולן קלות רגליים
והנערים כצבי

ולו הייתי נער
קל רגליים גם אני
רצתי שמה גם אני

להרים להרים
אז רצתי להרים

הנערות כולן צחות כנפיים
חסידות על החופים
כולן צחורות כנפיים
והנערים עורבים

ולו הייתי נער
צחור כנפיים גם אני
עפתי שמה גם אני

אל החוף אל החוף
אז עפתי אל החוף

הנערות כולן
ירדו למים
כוכבים שוקטים רואים
כולן לבנות כתפיים
והנערים באים

ולו הייתי נער
רצתי שמה גם אני
הייתי נער
אך זקן זקן אני
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00