שיר מתוך המחזה "שלמה המלך ושלמי הסנדלר" המספר את מעשה תחלופתם של המלך שלמה והסנדלר השיכור שלמי הדומה לו כשתי טיפות מים. למחזמר קדם ...
קרא עוד

שיר היין

שיר מתוך המחזה "שלמה המלך ושלמי הסנדלר" המספר את מעשה תחלופתם של המלך שלמה והסנדלר השיכור שלמי הדומה לו כשתי טיפות מים. למחזמר קדם ...
קרא עוד
למה
למה שלמה
אין אנו שמה
למעלה בארמון
אלא
רק פה למטה
אני ואתה
עם הבקבוק
בתוך השוק.

מי זאת
מי זאת זוהרת
מור מקוטרת
חבית היין היא
מה זאת
מה זאת אומרת
היא כבר נגמרת
נביא חבית
יינית שנית.

טוב טוב היין
יחד עם יפות העין
אך כשאין
נקדש
עם מי שיש

זרח
זרח עם פקח
עם רמליהו
שותים מיין הרקח
גם לי
גם לי יאה כך
לא ללמוד לקח
כי אם לטעום
מן האדום.

יין תירוש הוא
ישמח לבב אנוש הוא
אך גם לראש הוא
מתפרץ הלץ.

אנו
למך עם מלך
מלך עם למך
שותים כמו בני סמך
יחד
פקח וזרח
שירו זמרו
נשיר.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00