שיר הבגידה

הוא על ידי הולך מאוד מאוד קרוב
אבל הוא מחייך לחתיכות ברחוב
ואין לו שום לוקאל-פטריוטיזם כלל
- זה לא נכון
איזה מנוול!

תמיד ימצא סיבה, תמיד ימצא תירוץ
בכל מסיבה לנשום אוויר בחוץ
והוא חוזר חיוור וכל כולו בוער
- את מגזימה
איזה מין ממזר!

מה יש, אסור כבר פעם...
- שיכה אותך הרעם!
...לנסות דבר מה אחר?
- שתקבר!
לראות אם שונה הטעם
- שיכה אותך הרעם!
של הפרי מעבר לגדר
- ממזר

כן, זו הדרך הרעה
זה לא בסדר, אני מצהיר
כן, בפעם הבאה
אהיה יותר זהיר

וכשסימן אדום מרוח על שפתו
טוען הוא כי פתאום פגש בדודתו
אך דודתו הנ"ל היא כבר שנתיים ז"ל
- היתה חולה...
איזה מנוול!

והוא עוד משתמש בתחבולה שקופה
פתאום הוא רץ בשש לישיבה דחופה
אבל כשהוא חוזר הבושם מספר
- מתי? מתי?
איזה מין ממזר!

מה יש, אסור כבר פעם...
- שיכה אותך הרעם!
...לנסות דבר מה אחר?
- שתקבר!
לראות אם שונה הוא הטעם
- שיכה אותך הרעם!
של הפרי מעבר לגדר
- ממזר

כן, זו הדרך הרעה
זה לא בסדר, אני מצהיר
כן, בפעם הבאה
אהיה יותר זהיר

יורד הוא לחנות לקנות דבר מה
חוזר הוא מתנדנד אחרי שעה שלמה
ועוד מביא לי סל שלא שלי בכלל
- היתה שריפה...
איזה מנוול!

הולך הוא לקוקטייל או איזו נשפייה
והוא חוזר עם ליל ואין לו גופייה
מיד הוא מספר: נתתי לחבר
- יש לי עדים!
איזה מין ממזר!

מה יש, אסור כבר פעם...
- שיכה אותך הרעם!
...לנסות דבר מה אחר?
- שתקבר!
לראות אם שונה הוא הטעם
- שיכה אותך הרעם!
של הפרי מעבר לגדר
- ממזר

כן, זו הדרך הרעה
זה לא בסדר, אני מצהיר
כן, בפעם הבאה
אהיה יותר זהיר

יורד הוא לחנות לקנות דבר מה
חוזר הוא מתנדנד אחרי שעה שלמה
ועוד מביא לי סל שלא שלי בכלל
- היתה שריפה...
איזה מנוול!

הולך הוא לקוקטייל או איזו נשפייה
והוא חוזר עם ליל ואין לו גופייה
מיד הוא מספר: נתתי לחבר
- יש לי עדים!
איזה מין ממזר!

מה יש, אסור כבר פעם...
- שיכה אותך הרעם!
...לנסות דבר מה אחר?
- שתקבר!
לראות אם שונה הוא הטעם
- שיכה אותך הרעם!
של הפרי מעבר לגדר
- ממזר

כן, זו הדרך הרעה
זה לא בסדר, אני מצהיר
כן, בפעם הבאה
אהיה יותר זהיר
אל תהיה חזיר
אהיה יותר זהיר

איזה מנוול!
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00