לחסוך בכל מחיר

בישיבת מטה של ועדת החסכון
ליד כוסות של תה, נייר כתיבה וטלפון
ישבו דיברו והתווכחו, עד שאחד אמר
קיים בזבוז תיווכחו, קיים בזבוז נייר!
ואז חתמו פקודת מבצע ליום מחר:
"החיילים והצבא – לחסוך נייר!"

החתימו שלוש מאות טפסים על המבצע
מיד עבדו כל מכונות ההדפסה
ומודעה הדפיסו למחר"
"חייל – חייל חסוך נייר!"

לאזרחים שלחו הביתה במכתב
בדפוס איגרת שעליה שם נכתב
הקשיב אלינו כאן אזרח יקר:
"אזרח – אזרח חסוך נייר!"

מחו"ל הזמינו אוניות-נייר רבות –
כדי לרשום עליו פקודות מבצעיות
גם הציבור נדרש להיות נזהר
ולחסוך – לחסוך נייר.

מעטפות עשו ממין הכי מובחר
לכן הזמינו...עוד חמש ספינות נייר.

בישיבת מטה של ועדת החיסכון
ליד כוסות של תה, נייר כתיבה וטלפון
דבר נורא פתאום קרה, קרה דבר מוזר:
רצו לכתוב ולא היה אפילו דף נייר!
בלית-ברירה שתקו ולא אמרו דבר.
מאז במדינה הזאת יש די נייר.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00