חיל חוזר הביתה

הדרך מזמרת
וכמו נולים נולים טווים בה לחש יחד
במדרונים
דולקות הנוריות ודם המכבים
החם
חייל חוזר הביתה
זוכר איך הגבורה הסתירה את הפחד
במדרונים
פורחות הרקפות, נותנים החצבים
ריחם.

חייל חוזר עם תרמילו
חוזר חייל אל ביתו שלו
חוזר אל חלומות אשר טווה בילדותו
והדרכים מחבקות אותו,
כי הוא אחד אשר אין בלתו.

והוא זוכר בלי אומר
את האימה ההיא, אשר היתה לכוח
במדרונים
נוצץ עולם ירוק, נצחי ורענן
ורם
חייל חוזר הביתה,
זוכר את הימים שלא יוכל לשכוח
במדרונים
הסתיו מדליק נרות, נרות לזיכרון
עולם.
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00