פתח לנו שער

פתח לנו שער
בעת נעילת שער
כי פנה היום
פזמון...

היום יפנה
השמש יבוא יבוא ויפנה
נבואה שעריך
נבואה שעריך
פזמון...

היום יפנה
השמש יבוא יבוא ויפנה
נבואה שעריך
נבואה שעריך
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00