סופה -
מתי יבוא סופה?
הים יצא לפתע במחול שדים
ואנו גמדים
תועים בלילה קר
ביער של גלים נסער
והספינה
גונחת עייפה
ורוח של סופה
שואגת
מייבבת...

סופה...
מתי יבוא סופה?
הים שואג בזעף של רוחות וכפור
חוגג כמו שיכור
ומאיים הוא כי -
אותנו על שרטון יקיא
והגלים -
עולים מתהוללים
יחדיו משתוללים
עם גשם בשמיים.

סופה -
מתי יבוא סופה?
מתי יחדל הים הזה סביב לרגוש
ובחימה לגעוש
מתי יפוג קצפו
של שר הים בזעפו
ושוב הים
ינוח מנוחם
כחול ומנומנם
בשמש מלטפת...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00