נכתב במיוחד בעבור סדרת התסכיתים "מוטל בן פייסי החזן".

שיר גנבת הגבול

נכתב במיוחד בעבור סדרת התסכיתים "מוטל בן פייסי החזן".
על לא תגנוב צווה רב ייד משחר לידתו
אך מה יאמר ומה יגיד אם להפתעתו
מרוב צרות בורחות רגליו לארץ שממול
ואוטוטו כופות עליו לגנוב בו את הגבול

כי אם הוא גבול לגנוב עלול
אל תחשב לזאת לגנות
כי יש לו סבלנות לגבול
אך יש גם גבול לסבלנות

אם --- --- דמעות כבמכירת חיסול
ובשרוול יש צרור --- אחים ליד הגבול
נקרענו בין הגוי ובין הצרור שבשרוול
הרי ממש לא ייאמן כי עובר כל גבול

ואם הוא גבול לגנוב עלול
אל תחשב לזאת לגנות
כי יש לו סבלנות לגבול
אך יש גם גבול לסבלנות

נרדף רב ייד בשחור לילות פרוע ובודד
ולועגים לו הגבולות כליהודי נודד
ורק הלב מוסיף לכסוף ליום שבו כגמול
גם לגניבת גבולות סוף סוף יבוא אי פעם גבול

כי אם הוא גבול לגנוב עלול
אל תחשב לזאת לגנות
הן יש לו סבלנות לגבול
אך יש גם גבול לסבלנות
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00