שיר ערש לכבשה

אמור נא לי, איש
אמור נא לי, איש
מדוע נכנע הסדן לפטיש?
מדוע ענן את הסהר כיסה
ולמה זאב מחופש לכבשה?

מפני ש, בני, מפני ש, ילדי
מפני שכזה העולם, מחמדי.
מפני שישנם אלוהים ושטן
וחזק וחלש וגדול וקטן.

לולי, לולי, לולי
לולי, לולי, לי,
שירו לי, זמרו לי,
לכבשה שלי,
שירו לי שיר-זמר
לכבשה יש צמר,
לכבשה יש דיר -
זהו כל השיר.

אמור נא לי, איש - אמור נא הגד:
מדוע עצוב ומדעו בודד,
מדוע עצוב ובודד הכוכב
ולמה אין אם לו ולמה אין אב?

מפני ש, מפני ש, ילדי הקטון,
מפני שנולד כך, עצוב ויתום,
מפני שגם הם, אלוהים ואדם
נולדים ומתים בו תמיד לבדם.

לולי, לולי, לולי,
לולי, לולי, לי,
מי טרף, אמרו לי,
ת'כבשה שלי?
מי טרף עד גמר?
מי גזז הצמר?
מי הרס הדיר?
זהו כל השיר.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00