מזמור חדש

הודו לאדוני כי טוב
כי לעולם חסדו.
יאמרו נא כל בית ישראל:
כי טוב, כי לעולם חסדו.

החמה תאיר לכל משמי מרום,
תלטף אותנו קרן אור וחום
הירח עם צבא הכוכבים
בלילות יאירו לכל האוהבים.

אם פתחת שער בארצות הכפור
כל בניך שם יתחילו אז לנהור
אם ינחית אויב מכה עד לכאב –
לנו זאת תרפה ברחמי אוהב.
פזמון...

בואו ונודה, נשיר לאלוהים,
כי לשיר לאל מה טוב ומה נעים
במהרה נקים את בית-המקדש,
אז נשירה לו – נשיר מזמור חדש:
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00