ירדתי בית אביך
אבקשך לי.
הה למה קויתיך.
מאן תתך לי.

זדים בני אמך
אצים הרע.
ולי אין כל בלתך.
לא אח לא רע.

– אבי מאן תתי.
אחים נחרו.
הוחילה אהובי.
ארחותי זרו.

– חכיתי לך עד-אור
על עין-המים.
לא באת סוכה-במר
ויפת-עינים.

הוחלתי ולא באת.
עצם עצבי-בי.
עתה החישי בת.
חלל לבי-בי.

– קרבי עונה מזמור
על עין-המים.
אבוא סוכה-במר
ומשוש-עינים.

– סוסי נמהר בועט
בקצר-רוח.
אף גם נפשי יוצאת.
הן יום יפוח.

עלי ואשאך
החשוקה-לי.
כנטות אלי חסדך
מי-לי ומה-לי.

– שאני דו-מדוד
על כנפי-רוח
ורפד ערשנו-הוד
צל התפוח.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00