החי בטוב

מה טוב הוא גורלכם, אנשי היושר,
אתם המסתגלים לחיות בנחת,
אפילו אם תאכלו תמיד קדחת,
אבל אני יורק על זה האושר.

חיים כאלה, מה הם? גיהינום!
לחיות בחוסר כל - זה לא עניין!
שום כלב, אם איננו סתם בטלן,
לחיות כך לא יוכל אפילו יום.
על כן שמעו נא: זהו כל הסוד:
רק מי שחי בטוב – חי טוב מאוד!

הגיבורים, אשר רוחם כסלע
אשר לא יפחידם גם שד משחת
ולכל אדם יאמרו אמת בלי פחד –
חייהם לכאורה, הפלא ופלא!
אך אלה הם שטויות והבלים,
וסוף כל סוף, ככל בשר ודם,
גם הם עוד לא הצליחו מעודם
להסתפק בקב של חרובים,
כי מי זה לא הבין עוד את הסוד?
רק מי שחי בטוב –
חי טוב מאוד!

היו ימים שגם אני שיערתי
כי רק גבורה ויושר – אידיאל הוא,
אבל משראיתי את הללו,
"העסק לא כדאי לי" – אז אמרתי!
בעוני יש גם יופי, גם שפלות,
מעז יוצא מתוק, אבל גם מר...
על כן אמרתי בליבי: נגמר!
מסכן אתה, קבצן אתה, אבוד.
ממילא בנתי אז את כל הסוד.
רק מי שחי בטוב – חי טוב מאוד!
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00