ושבו בנים לגבולם

ופדויי ה' ישובון
ובאו ציון ברינה

ושבו בנים לגבולם
ושמחת עולם על ראשם

ובנו ערים נשמות וישבו
ונטעו כרמים ושתו את יינם
ועשו גנות ואכלו את פרים
ושבו בנים לגבולם

ובאו ציון ברינה
ושמחת עולם על ראשם

ושבו בנים לגבולם
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00