כשזיוהלה עוברת

כשזיוה'לה עוברת
כל הנמל עומד.
כל הנמל עוצר
כשזיוה'לה עוברת.

המנופים
אז מזדקפים.
ומתיישרים
כל התרנים.
עגורנים
מתרוממים
ומלחים
נאנחים.
העמילים,
הסבלים,
התיירים
והשוטרים –
כולם עוברים לדום
וניצבים כמו נד.
כשזיוה'לה עוברת
כל הנמל עומד!

כשזיוה'לה עוברת
כל הנמל עומד.
כל הנמל חומד
כשזיוה מנדנדת.

שוטרי המכס
מתרככים,
ומחייכים
לאזרחים .
הימאים
המגיעים
עומדים קופאים
ומשתאים.
והעולים
החדשים
יורדים רוגשים
ונרעשים.

כולם עומדים כאילו
אחז בהם השד.
כשזיוה'לה הולכת
כל הנמל עומד!

כשזיוה'לה עוברת
כל הנמל עומד.
כל הנמל שובת
כשזיוה'לה עוברת.

אז נשכחים
החיכוכים
בין פועלים
למנהלים.
אין סכסוכים.
כולם אחים.
כן, גם רשות
הנמלים.
ולב אחד
בהם פועם
ולב אחד
בהם הולם.

ומשהו לפתע
בלב הזה רועד.
כשזיוה'לה עוברת
כל הנמל עומד!
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00