מה את רוצה שאומר לך היום

הנה את כבר ילדה גדולה
ואת כבר מבינה דבר או שניים
אז למה את עיניים תכלת בי תולה
וממתינה למזל ביניים

מה את רוצה שאומר לך היום
כן, מה את רוצה שנגמר לך היום
מה את רוצה שאומר לך היום

היום אני רוצה איתך לרקוד
היום אני רוצה איתך מאוד
לדמוע ולשיך איתך ועוד
פזמון...

כי היום את יושבת אצלך בחזה
היום אני שלך ואת שלי
וזהו זה

את בשמלה הירוקה
ופרח בשערך נושק לפרח
אז למה זה דרכי אלייך ארוכה
קרבי ותני פרייך, הגישי פלח

מה את רוצה שאומר לך היום
על מה את רוצה שאגן לך היום
מה את רוצה שאתן לך היום

היום אני רוצה איתך לרקוד
היום אני רוצה איתך מאוד
לדמוע ולשיך איתך ועוד

מה את רוצה שאתן לך היום
על מה את רוצה שאגן לך היום
מה את רוצה שאתן לך היום

כי היום את יושבת אצלך בחזה
היום אני שלך ואת שלי
וזהו זה

הנה את שוב קרבה אלי
ידך עוד רגע בידי נוגעת
אז למה את אותי בוחנת כל ימי
אני הרי אוהב ואת יודעת

מה את רוצה שאבטיח לך, מה
כן, מה את רוצה שאשכיח לך, מה
מה את רוצה שאבטיח לך, מה

היום אני רוצה איתך לרקוד
היום אני רוצה איתך מאוד
לדמוע ולשיך איתך ועוד

מה את רוצה שאבטיח לך, מה
כן, מה את רוצה שאשכיח לך, מה
מה את רוצה שאבטיח לך, מה

כי היום את יושבת אצלך בחזה
היום אני שלך ואת שלי
וזהו זה
פזמון...

כי היום את יושבת אצלך בחזה
היום אני שלך ואת שלי
וזהו זה
וזהו זה
וזהו זה
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00