על דעת כל גשמי ברכה
ואילנות בשלים
על דעתך שלך כולך
ודעתי שלי
על דעת כל המקומות
שרגל בם דרכה
על דעת כל העולמות
תמיד אהיה שלך

מנצחים ורגעים
בצער ושמחה
מראש גלוי במחבואים
תמיד שלך, שלך

חי הלילות אשר פרשו
עלינו חופתם
חי החולות אשר נשאו
כל הסודות איתם
וחי הרוח שכמו חץ
את הלבבות פילחה
וחי נפשי אשר קשורה
בלבבך שלך
פזמון...

על דעת כל גלי הים
אשר כמהים לחוף
וחי כל השירים כולם
של גיל ושל מכאוב
כל השדות אשר לבשו
עם בוא אביב פריחה
כולם יעידו בשבועה
תמיד אהיה שלך
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00