Ständchen (serenade) No. 4 from "Schawanengesang". מתוך "דו רה ומי עוד", "שוברט בלבוש חדש".

סרנדה

Ständchen (serenade) No. 4 from "Schawanengesang". מתוך "דו רה ומי עוד", "שוברט בלבוש חדש".
חרש בליל ירונו שירי לך
ותחינה בקולי
צאי נא לחורש אורי הלילה
אהובה שלי

אט זורמים מימי הנחל
אור לבנה מעל
ילדתי, אל חיל ופחד
פן סודך ייגל

מה הזמיר הלילה משמיע
צליל שלוח הוא לי
את תחנוני בזמר יביע
אהובה שלי

גם זמיר יודע עצב
געגועי אוהב
בסלסול צלילי הכסף
הוא ימיס כל לב
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00