בשבילך אהובתי

הלכתי אל שוּק הצפורים
וקניתי צפורים
בשבילך
אהובתי
הלכתי אל שוק הפרחים
וקניתי פרחים
בשבילך
אהובתי
הלכתי אל שוק הגרוּטוֹת
וקניתי אֲזִקים
אֲזִקים כבדים
בשבילך
אהובתי
ואחר-כך הלכתי אל שוק השפחות
ובִקשתיךְ
אבל לא מצאתיךְ
אהובתי
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00