מתוך "שלכם לשעה קלה" עם תיקי דיין.

רחובות ירושלים

מתוך "שלכם לשעה קלה" עם תיקי דיין.
כשאנ'בכל-פם צועד ברחובות ירושלים
אנ'שומרלי תמיד את צעדי הרגליים
ואני דורך על ריבועים
ואנ'לא דורך על קווקווים
'פני שאמא לי ספרה על המקרים המרובים
שת'ילדים שצעדו על הקווים - אכלו דובים
כשהם באים, אני אומר להם: "דובים מדוביים!
ראו כיצד אני צועד לי רק בריבועים!"

וכול דובון חושב ודאי: "שלי הוא בעוד דק,
אם רק יטעה ויעלה על איזה קו, אם רק".
והדובים הגדולים עושים עצמם כלא-רואים,
כאילו באו לבקר פה איזה חברים
הם רוצים לשותרושם שלא'כפת להם אם
אנ'צועד על קווים או על רק-ריבועים.
אך אני מצפצף עליהם ועוד-איך,
שזה נורא-דווקא חשוב איך להתלך,
ונורא-נפלא לקרוא להם: "דובים מדוביים,
ראו כיצד אני צועד דווקא בריבועים!"
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00