מתוך "חגיגת הזמר הים תיכוני דרור", 1988.

כעת חיה

מתוך "חגיגת הזמר הים תיכוני דרור", 1988.
עוד סערה נעלמה ושחה
שוב מעלי קם עמוד השחר
הנה האור והנה הנחת
עכשיו עולה
קלה קלה
מאפילה אל אור מופלא.

עם התקווה והשלווה
עם חום הנפש והלהבה
עם אהובי שבקרבי
אשר כחרב הוא על לבבי.
עם הנכון והקיים
עם הבורח והנעלם
כעת חיה, כעת חיה
כל שעבר אותי היו היה.

אם את נפשי בכפי אז שמתי
אם פתע קמתי ונעלמתי
אם על הטוב בלילות חלמתי
עכשיו עולה
קלה קלה
מאפילה אל אור מופלא.
פזמון...

ידך הושטת מתוך האופל
אותי משית מתוך התופת
במנהרה שוב נראה האופק
עכשיו עולה
קלה קלה
מאפילה אל אור מופלא.
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00