הבו זמר

הבו הבו זמר
הבו קצב להט אש
הלאה ממר,
הלאה עצב מייאש.
הבו, הבו זמר
הבו קצב להט אש
נתלכדה במחול גועש.


הבו, הבו, הבו זמר
קצב להט אש
נתלכדה, נתלכדה,
במחול גועש

ככה, ככה, ככה,
בלבבות שכורי חלום
ריב נשכחה,
אח אל אח יקרא שלום.
ככה, ככה, ככה,
בלבבות שכורי חלום
לב אחד פה יהלום.

פזמון...

נשתכרה, נשתכר משפע, שפע אור
נסתחררה
נסתחרר במחול הדרור
נשתכרה, נשתכר משפע, שפע אור
נזמר עד בוקר אור.

פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00