לא אמרתי לך כי הנך יפה לא ספרתי לך

לא אמרתי לך כי הינך יפה,
לא סיפרתי לך כי נפשי טרופה.
לא לחשתי לך כי צחוקך מתוק,
אך ביקשתי לשתוק, לשתוק,
לשתוק...

כי –
רק השתיקה לעולם צודקת.
רק כשאומרים בלי מילים
וקול
אומרים הכל,
הכל –

לא אמרתי לך כי עינייך אש,
לא סיפרתי לך כי דמי גועש.
לא לחשתי לך כי מראך נאווה,
והלב מיופייך אינו רווה...
פזמון...

לא אמרתי לך כי קולך מזמור,
לא סיפרתי לך כי שפתייך מור.
לא לחשתי לך כי דמותך תמר,
אבל זאת שביקש הלב לומר...
פזמון...

לא הפלגתי לך בתרועות וקול,
אך שתקתי לך – והבנת הכל...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00