בחלק מהביצועים האתחלתא מושרת "התזכר בין ירדן לכנרת צעדנו בדרך יחדיו".

זכרונות בין ירדן לכנרת

בחלק מהביצועים האתחלתא מושרת "התזכר בין ירדן לכנרת צעדנו בדרך יחדיו".
התזכור בין ירדן לכנרת
פסענו בערב יחדיו
הייתי לך מזמרת
על חייל שמדרך כבר שב.
ואספת אותי אל מדיך
ימינך שיחקה בשיער
וריח עשן מבגדיך.
לי רמז שהקרב לא נגמר
התזכור בין ירדן לכנרת
פסענו בערב יחדיו.

התזכור בין ירדן לכנרת
פסענו בערב יחדיו –
וקבוצת ילדים מזמרת
על גולן שכנרת אהב
ואספת אותי אז אליך
ימינך נפנפה לשלום,
הילדים נהיו חייליך
עתים לי נדמה זה חלום –
התזכור בין ירדן לכנרת
פסענו בערב יחדיו.

התזכור בין ירדן לכנרת
פסענו בערב יחדיו –
לדקל כבר גבהה הצמרת
אך הרוח עודנו שובב.
על ספסל מול הדרך יושבת
ורואה אנשים אחרים
אליך אני רק חושבת
עיני אשא להרים
התזכור בין ירדן לכנרת
פסענו בדרך לבד.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00