עשרת השבטים

בעיר ירושלים גר חייט מאוד עני,
והוא נודע בכינויו "חיים התימני";
היה האיש אדם פשוט, חייט בן חייטים,
אך חלומו היה לגאול עשרת השבטים.

סמבטיון גועש, סוער, אותו הוא יעבור,
עמו עשרת השבטים יביא להר-המור.

שבעה ימים וגם לילות בתוך מדבר איום,
רק להט שמש וחולות. הסמבטיון? חלום!
האל אותו רק מנסה, נורא הניסיון!
מולו לפתע בהדר נגלה הסמבטיון.
פזמון...

גלים גבוהים ומשברים, פתאום נהר שקט,
כי זה אל זה כבר מזמרים כל מלאכי שבת;
בני השבטים אותו קיבלו ושמחתם גדולה,
עוד לא הגיעה, הם אמרו, שעת הגאולה.
פזמון...

לירושלים הוא חזר וקורותיו סיפר,
ואחריו את השבטים איש לא ראה יותר;
רק בלילות האפלים נורא החיזיון,
עת יעל רעש הגלים בקצוף הסמבטיון.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00