צוחק מי שצוחק אחרון

אדם אבינו הראשון צדיק היה ותם,
חוה בצחוק אמרה: "אכול מעץ הדעת גם",
הוא בתמים השיב לה: "יפתי, יש עיקרון,
צוחק מי שצוחק אחרון".

צוחק מי שצוחק אה,
צוחק מי שצוחק אה,
צוחק מי שצוחק אחרון.

כבר בגנון שיחקנו בבולרות ובקלאס,
נורא צחקנו כשהפסידו ג'ינג'י וננס,
אז הם קראו אלינו וחרצו לנו לשון:
"צוחק מי שצוחק אחרון".
פזמון...

ביקשתי מנורית שתהיה לי חברה,
"נגב את החלב מן השפתיים". היא אמרה,
היא צחקה ואז לחשתי לה מוכה עלבון:
"צוחק מי שצוחק אחרון".
פזמון...

אמרנו להקים האחזויות וישובים,
היו שצחקו: "הנה החלוצים שבים",
אך אנו בשלנו, ובפינו הפיזמון:
"צוחק מי שצוחק אחרון".
פזמון...

וכשמשה קרא: "שלח נא את עמי כעת",
פרעה בצחוק חנוק אמר לו: "על גופי המת",
השיבו לו יחדיו בקול משה ואהרון:
פזמון...

ואם אתמול צחק פרעה, הן בנו היום צוחק,
ומבקש אותנו להשליך הרחק, הרחק,
אז צה"ל רק מתוך נימוס מגשים את החזון:
"צוחק מי שצוחק אחרון".
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00