אלבום משפחתי

הסתכל באלבום ותראה
איך אמך נראתה
כשהיתה צעירה ויפה
ויפה - פה - פה...

הסתכל באלבום ותראה
איך אביך נראה
כשהיה בדיוק בגילך
בגילך - ך - ך...

לא, לא היו להם קמטים
ולא שיבה ליד הקרחת
הם לבשו אותם בגדים
ולא היתה להם אז עוד נחת
הם נראו בדיוק כמוך.

הסתכל באלבום ותראה
איך שלושה מחזרים
עם אמך כשהיתה צעירה
צעירה - רה - רה...

הסתכל באלבום ותראה
איך אביך מרים
משקולות ומחייך עם שפם
עם שפם - פם - פם...
פזמון...

הסתכל באלבום ותראה
איך נראית אתה
כשהיית קטן ומכוער
ומכוע - ע - ער

הסתכל באלבום ותראה
את אביך ואותך איתך
ואותך שם בתוך עגלה
עגלה - לה - לה
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00