בעיר ירושלים

בעיר ירושלים, לפני שנים אלפים
בית מקדש היה עומד על מכונו
את כוהנים ולווים קורבן תמיד הם מקריבים
וכל העם מתת וכופר מביאים.


אז עלו כל בת ועלם להודות לאל עליון
ברחובות העיר יגילו בשיר ובמחול
כל זקן וכל עולל כל בחור וכל עלמה
גם עני דל ורש גם עזוב גם נדרש
בואו אל ציון נלך לעולם לא נשכח
לכבודך נשיר הלל כל עם ישראל

בעיר ירושלים לפני שנים כפליים
מלך בעיר אזי דוד בן ישי
קול מיתרי הנבל נישא בין ערביים
וכל העם שומעים ויחד מריעים.

פזמון...

בעיר ירושלים לפני שנים אלפיים
עת בכרמים הייתה שירה ורננה
עם כל עצי הגפן על כל גבעה ואבן
ציפור כנף קולה תשמיע ברינה.

פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00