משירי מלחמת ששת הימים. ידוע גם כ"פגישה במילואים". יצא בתקליט "משירי מלחמת ששת הימים" בביצוע שלישית המילואים שהיו למעשה שלישית החלונ...
קרא עוד

באנו למלואים

משירי מלחמת ששת הימים. ידוע גם כ"פגישה במילואים". יצא בתקליט "משירי מלחמת ששת הימים" בביצוע שלישית המילואים שהיו למעשה שלישית החלונ...
קרא עוד
באנו למילואים
חשבנו עושים חיים
נתנו לנו עוזי, אוכל ווזווזי
באנו למילואים
נתנו לנו עוזי, אוכל ווזווזי
באנו למילואים

רב הסמל אמר
צריך לעשות מסדר
אז תיכף עמדנו, תיכף צעדנו
רב הסמל אמר
אז תיכף עמדנו, תיכף צעדנו
רב הסמל אמר

אמר שצריך לחפור
חפרנו בבוקר בור
ושמה, אינשאללה, נישן כל הלילה
אמר שצריך לחפור
ושמה, אינשאללה, נישן כל הלילה
אמר שצריך לחפור

אז באו היתושים
קטנים, א-מה מסוכנים
סתמנו אוזניים, עקצו בעיניים
אז באו היתושים
סתמנו אוזניים, עקצו בעיניים
אז באו היתושים

יצאנו מתוך הבור
אם נאצר כל כך גיבור
יופיע בלילה - יאללה, אינשאללה
יפול הוא לתוך הבור
יופיע בלילה - יאללה, אינשאללה
יפול הוא לתוך הבור
יפול הוא לתוך הבור (אינשאללה)
יפול הוא לתוך הבור
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00