מחול היין

ענבלים פוצחים
בצלילי שיר ללא גמר
ובגביעים עוד היין צונן;
בואי נא, אחות,
ונלגום מלוא צלוחית זמר
כל עוד דמנו ביין רונן.

כי האביב בכול,
ושיר חדש נולד,
ויין טוב ניגר,
אלי גביעים.
ושוב סוער מחול,
וזמר לא אבד,
ובוקר-אור יעור
מערפילים.
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00