השיר הוקלט על ידי שמשון בר נוי בשנת 1952.

שאת אינך לבי אינו רוצה לשמוע

השיר הוקלט על ידי שמשון בר נוי בשנת 1952.
שאת אינך -
לבי אינו רוצה לשמוע.
שאם אקרא בשמך
קולי לריק יתם לגווע -
לבי אינו רוצה לשמוע.

הוא לא יהין, הוא לא יהין,
הוא לא יחפוץ לדעת.
הוא לא יעז הבין
שאת הלכת,
שאת הלכת, הוא לא יחפוץ לדעת.
שאת לא תעני
גם כי אפשוט יד כעני,
אף אם אבך ואתחנן אני -
לא תעני, לא תעני - -
גם אם אקרא לך: בואי!
אף אם ידי אושיט לך: בואי!
ואם עיני תדמע לך: בואי!
וכי אזעק לך: בואי! בואי!
את לא תבואי, את לא תבואי - -

שאת הלכת
שאין לקרוא לך עוד, לא יד לתת -
לבי אינו מעז לדעת,
אינו יכול לשאת - -
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00