ערב רד על כפר

ערב רד על כפר
ירח אט עלה
הצאן במכלאה
כלתה כל מלאכה

הי!

קום וחללה
רועה בחלילך
השמיע נעימות
נצאה במחולות

הוי!
מה נעים באין עול
מה טוב לחול לשיר לרקוד לשמוח
עד בוקר,
בוקר אור יעור

קול שמחה בכר
תקרא (?) לה ועדה
עולזים הכוכבים
שמחה גם לבנה

קומו נא רועות
צאו נא במחולות
עלות (?) נא הבנות
ירונו הלבבות
פזמון...

לילה רד על כפר
ירח כאן חוור
זוגות שלובי זרועות
עיניים דובבות

על שבילי שדה
נישא קול השירה
מעל שבילי שדה
עלה(?) והד ענה
פזמון...

אור!
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00