יפה נוף

יפה נוף, משוש תבל, קריה למלך רב.
לך נכספה נפשי מפאתי מערב!
המון רחמי נכמר כי אזכרה קדם,
כבודך אשר גלה ונווך אשר חרב.
ומי יתנני על כנפי נשרים,
עד ארווה בדימעתי עפרך ויתערב!
דרשתיך, ואם מלכך אין בך ואם במקום
צרי גלעדך - נחש שרף וגם עקרב.
הלא את אבנייך אחונן ואשקם
וטעם רגבייך לפי מדבש יערב!
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00