כאן בירושלים

כאן בירושלים
באביב הזה
החומות מוחות
דמעות גשם -
כן בירושלים
ילד קט הוזה:
איך דשא ירוק
בין פצעי חפירות
שוב חובש זכרון בחלום -

וכל הנביאים
כהנים ולויים
משיקים פה גביעים
של שלום.

כאן בירושלים
באביב הזה
היונים פורחות
חץ מקשת -
כאן בירושלים
כניגון חוזר -
מכים ענבלים
בראשי מגדלים
ושבים הצלילים להלום -
פזמון...

כאן בירושלים
באביב הזה
רוח ניחוחות
מנשבת -
כאן בירושלים
האתמול חוזה:
את יום המחר
השוצף כשיכר
בגרונו הניחר
של היום.
פזמון...
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00