כשיוצאות הנערות לרקוד בוא ורקודה

כשיוצאות הנערות לרקוד
בוא ורקודה רק עמי
וידעת כי אני שלך
ואתה כולך שלי

כשיוצאות הנערות לרקוד
ולבן אל הגברים
בי הבט רק אהובי שלי
ואהיה לך כולי

כשיוצאות הנערות לרקוד
מחייכים הבחורים
תן ידך לי אהובי שלי
ושלך אני כולי

אלווך והיית לי
ובנית לי ביתי
אלווך והיית לי
כי אתה, אתה שלי

כשיוצאות הנערות לרקוד
בוא ורקודה רק עמי
וידעת כי אני שלך
ואתה כולך שלי

אלווך והיית לי
ובנית לי ביתי
אלווך והיית לי
כי אתה, אתה שלי
ביצועי השיר על ציר הזמן
מתנגן כעת
מועדפים
מומלצים
פתח
נקה
רשימת השמעה
פתח
00:00
00:0000:00